Strona główna > Centrum informacyjne > Wiadomości branżowe

Centrum informacyjne

Powiązane wiadomości

Brak wyników wyszukiwania!

Jakie są najczęstsze zastosowania klejonych folii poliimidowych?
2022-02-17 14:25:02

W kilku typowych przykładach zastosowań poliftalimidu wyjaśniono sposoby wykorzystania jego unikalnych właściwości w celu uzyskania praktycznych i ekonomicznych efektów. Powszechnym zastosowaniem przylepnych folii poliimidowych jest produkcja mechanicznych ruchomych części, takich jak łożyska, pierścienie tłokowe, uszczelnienia, płytki ścieralne itp., a nie części konstrukcyjnych. Zastosowania te wykorzystują właściwości żywic poliftalimidowych niespotykane w metalach i większości innych tworzyw konstrukcyjnych


Biorąc jako przykład łożyska, łożyska z żywicy poliftalimidowej, z ich doskonałą odpornością na wysokie temperatury, wysoką odporność na ciśnienie, samosmarowanie i stabilność chemiczną, mogą również działać normalnie, gdy inne materiały nie są odpowiednie. Dlatego problemy, które były trudne do rozwiązania w poprzednim projekcie, rozwiązano za pomocą części z poliftalimidu. Łożyska poliimidowe nie wymagają dodatkowych środków ochronnych, takich jak próżnia, wysoka lub ultraniska temperatura, korozja atmosferyczna i promieniowanie. W przeszłości często stosowano specjalne ekrany ochronne, uszczelki, wanny chłodzące i inne drogie urządzenia.


Dobra stabilność chemiczna poliftalimidu pozwala na stosowanie jego produktów w warunkach, w których inne materiały łożyskowe, takie jak brąz impregnowany olejem, są uszkadzane przez korozję chemiczną. Poliftalimid ma doskonałą odporność na promieniowanie, a wykonane z niego łożyska mogą być stosowane przy wysokich gęstościach promieniowania.


Taśma z folii poliamidowej


Gdy temperatura wewnętrznej powierzchni łożyska z tworzywa sztucznego przekracza krytyczną granicę materiału łożyska, jest ono uszkadzane przez zużycie. Temperatura powierzchni wewnętrznej łożyska wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia i prędkości obrotowej. Łożyska wykonane z poliftalimidu mogą wytrzymać wyższe prędkości i większe obciążenia niż inne łożyska z tworzyw sztucznych ze względu na ich wysoką odporność na temperaturę i wysoką obciążalność.


Wytrzymałość na rozciąganie i wytrzymałość na rozerwanie folii HDPE są wyższe niż w przypadku folii LDPE, ale wytrzymałość na uderzenia i wytrzymałość na rozdarcie są niższe niż w przypadku folii LDPE. Ponadto, dzięki liniowej strukturze HDPE, użytkownicy mogą łatwo orientować się w kierunku przepływu podczas walcowania, co skutkuje niższą wytrzymałością na rozdzieranie w tym kierunku. Folia HDPE jest twardsza i nie ma wyraźnego woskowania jak folia LDPE.


Ze względu na wysoką temperaturę mięknienia HDPE jest odporny na sterylizację podczas gotowania. Odporność na niskie temperatury jest podobna do polietylenu o niskiej gęstości, a przepuszczalność powietrza tego ostatniego jest 5-6 razy większa niż tego pierwszego. Bariera dla wilgoci jest szczególnie dobra, ale w rzeczywistości kopolimery chlorek winylu/tlenek winylidenu są często stosowane, gdy wymagana jest bariera dla wilgoci. Folie HDPE mają lepszą odporność chemiczną niż folie LDPE, zwłaszcza oleje i tłuszcze. Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych maleje wraz ze wzrostem gęstości. HDPE również cierpi na pękanie naprężeniowe środowiskowe, ale w mniejszym stopniu.


Powiązane tagi: Folia poliimidowa 35 mm